China
ABOUT US
                 About Us
                 Contact Us
CONTACT US Your current location£ºHome > Contact Us

Fujian Xingzhianda Medical Devices Co.,Ltd
Hualin Road Longfu Mansion, Jin¡¯an District,350000 Fuzhou City, Fujian Province, PR China
Beijing Xingzhianda Technology Co.,Ltd Yongding Road, Haidian District,100000, Beijing, PR China
Tel.: 0086 (0)591-87512850

Copyright @ 2013 Fujian Xingzhianda Medical Devices Co.,Ltd All Rights Reserved
Hualin Road Longfu Mansion, Jin¡¯an District,350000 Fuzhou City, Fujian Province, PR China
Beijing Xingzhianda Technology Co.,Ltd Yongding Road, Haidian District,100000, Beijing, PR China  Tel: 0086 (0)591-87512850